Khác biệt giữa các bản “Đoàn Vệ quốc quân”

 
:''Ra đi ra đi bảo tồn sông núi''
:''Ra đi ra đi thà chết khôngchớ lui''
 
:''Cờ bay phất phới ngời màu Lạc Hồng
:''Dù có gian nguy nhưng lòng không nề
:''Ra đi ra đi bảo tồn sông núi
:''Ra đi ra đi thà chết khôngchớ lui''
 
==Xem thêm==
Người dùng vô danh