Khác biệt giữa các bản “Chữ ký điện tử”

(Tât cả)
Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động
Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động
 
==Lịch sử==
Tuấn AnhFM-TP
Con người đã sử dụng các hợp đồng dưới dạng điện tử từ hơn 100 năm nay với việc sử dụng [[mã Morse]] và [[điện tín]]. Vào năm [[1889]], tòa án tối cao bang New Hampshire (Hoa kỳ) đã phê chuẩn tính hiệu lực của chữ ký điện tử. Tuy nhiên, chỉ với những phát triển của khoa học kỹ thuật gần đây thì chữ ký điện tử mới đi vào cuộc sống một cách rộng rãi<ref name="ps">[https://privasign.com/whitepaper-esign.asp Electronic Signatures - Understanding the Origins, Laws and Affects]</ref>.
Tên thật là Tuấn Anh FM-TP
 
S: 05/01/1999
Vào [[thập niên 1980]], các công ty và một số cá nhân bắt đầu sử dụng máy [[fax]] để truyền đi các tài liệu quan trọng. Mặc dù chữ ký trên các tài liệu này vẫn thể hiện trên giấy nhưng quá trình truyền và nhận chúng hoàn toàn dựa trên tín hiệu điện tử.
Tại thạch thất
 
Hiện nay a đang sinh sống ở Ba vì - Hà Nội
Hiện nay, chữ ký điện tử có thể bao hàm các cam kết gửi bằng [[thư điện tử|email]], nhập các số định dạng cá nhân ([[PIN]]) vào các máy [[ATM]], ký bằng bút điện tử với thiết bị [[màn hình cảm ứng]] tại các quầy tính tiền<ref>[http://www.integrisign.com/products/index.html Digital pen pad solutions]</ref>, chấp nhận các điều khoản người dùng ([[EULA]]) khi cài đặt [[phần mềm]] [[máy tính]], ký các hợp đồng điện tử online<ref>[https://privasign.com Online electronic signatures]</ref>...
 
== Tính pháp lý của chữ ký điện tử ==
Người dùng vô danh