Khác biệt giữa các bản “Ban Công tác đại biểu Quốc hội Việt Nam”

AlphamaEditor, Executed time: 00:00:11.2916459 using AWB
(AlphamaEditor, Executed time: 00:00:11.2916459 using AWB)
 
8. Thực hiện những nhiệm vụ khác do Uỷ ban thường vụ Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội giao.
==Tham khảo==
{{tham khảo}}