Khác biệt giữa các bản “Wikipedia:Miễn cấm IP”

n
n
 
;<span style="background-color: #ffd0d0;">Ai yêu cầu được?</span>
:Người dùng bị ảnh hưởng bởi tác vụ cấm IP không có liên quan đến họ và làm họ không thể sửa đổi, ngay cả khi họ đăng nhập vào hệ thống.
;<span style="background-color: #ffd0d0;">Làm sao yêu cầu?</span>
:Hãy yêu cầu miễn cấm IP bằng cách [[Wikipedia:Chống lại quyết định cấm|chống lại quyết định cấm]]. '''Bạn cần phải đăng nhập trước khi yêu cầu.''' Các bảo quản viên sẽ từ chối ngay nếu bạn đăng yêu cầu lên trang thảo luận của địa chỉ IP. Bảo quản viên phong cờ này đôi khi cần liên lạc với [[Wikipedia:CheckUser|kiểm định viên]] để hiểu vấn đề chắc chắn, và họ có thể xin người khác xem xét tại một trang thảo luận như [[Wikipedia:Tin nhắn cho bảo quản viên]] nếu họ không quen với vụ đang xảy ra.
5

lần sửa đổi