Khác biệt giữa các bản “Hội đồng Giáo dục Toronto”

không có tóm lược sửa đổi
[[File:TorontoDistrictSchoolBoardEducationCentre - 2015May30.jpg|300px|right|thumb|The Toronto District School Board Education Centre, located at 5050 [[Yonge Street]] in [[North York]], is the headquarters of the Toronto District School Board.]]
'''Sở Giáo Dục Toronto''' / '''Hội đồng Giáo dục Toronto''' (HĐGDT<ref>"[http://www.tdsb.on.ca/wwwdocuments/parents/parents/docs/directorsprnt%20letter%202008-vietnamese.pdf directorsprnt%20letter%202008-vietnamese.pdf]." ([http://www.webcitation.org/67Q1sA8lv Archive]) - Hội đồng Giáo dục Toronto</ref>, [[tiếng Anh]]: ''Toronto District School Board'', viết tắt tiếng Anh TDSB) là hội đồng giáo dục công cộng tiếng Anh cho [[Toronto]], Ontario, Canada. Các cộng đồng nói tiếng Pháp công cộng thiểu số (Conseil scolaire Viamonde), Công giáo Anh (Hội đồng Học khu Công giáo Toronto), và Công giáo Pháp (Conseil scolaire de district catholique Centre-Sud) cộng đồng của Toronto cũng có hội đồng nhà trường và các trường học được tài trợ công cộng hoạt động trong cùng một khu vực, nhưng độc lập với TDSB. Trụ sở chính của hội đồng đóng ở [[North York, Toronto|North York]]<ref>"[http://www.tdsb.on.ca/newsroom/images_multi_media/5050_2.gif 5050_2.gif]." ([http://www.webcitation.org/5x65QAi2j Archive]) Toronto District School Board. Truy cập ngày 12 tháng 3 năm 2011.</ref>.
==Lịch sử==
Hội đồng Giáo dục Toronto đã được lập ra vào năm 1998 sau sự sáp nhập của các hội đồng nhà trường của York, East York, North York, Scarborough, Etobicoke, cũng như các trường học Toronto và các hội đồng trường học công vùng đô thị Toronto.
==Tham khảo==
{{tham khảo|2}}
 
==Liên kết ngoài==
* [http://www.tdsb.on.ca/languages/vi-vn/home.aspx Hội đồngSở Giáo dụcDục Toronto] {{envi}}
* [http://www.tdsb.on.ca/ Sở Giáo Dục Toronto] {{en}}
{{Sơ khai Canada}}
 
497

lần sửa đổi