Mở trình đơn chính

Các thay đổi

| filename = AdeleDon't You Remember.ogg
| title = "Don't You Remember"
| description = "Don't You Remember", bài hát sử dụng những tiếng riff [[guitar]] buồn bã cùng tiếng [[banjo]] và [[phong cầm]], bài hát do Rick Rubin sản xuất này là một ví dụ thuyết phục về ảnh hưởng của nhạc đồng quê lên album ''[[21]]''.
| filename2 = Set Fire to Rain.ogg
| title2 = "Set Fire to the Rain"
Người dùng vô danh