Khác biệt giữa các bản “Độ co giãn của cầu”

Khi cầu co giãn, mức giá hàng hoá tăng 1% sẽ khiến lượng cầu giảm hơn 1%. Nếu cầu là co giãn đơn vị, lượng cầu sẽ giảm 1% khi giá hàng hoá tăng 1%. Giá tăng 1% sẽ khiến lượng cầu giảm mức nhỏ hơn 1% nếu cầu không co giãn.
 
Nếu cầu được biểu diễn bằng hàm số '''Q = f(P)''' thì <math>E_D = \frac{dQ/Q}{dP/P} = \frac{dQ/dP}{Q/P}</math><ref>Fundamental Methods of Mathematical Economics, 3rd Edition, Alpha C Chiang, McGraw-Hill, 1984, page 191</ref>
 
====Độ co giãn và tổng doanh thu====
3.333

lần sửa đổi