Khác biệt giữa các bản “Đế quốc Brasil”

không có tóm lược sửa đổi
| deputy2 = Đệ nhị tử tước xứ Caravelas (chức vụ thiết lập)
| year_deputy2 = 1847–1848
| deputy3 = Tử tước xứ Ouro Preto]] (cuối)
| year_deputy3 = 1889
| legislature = Đại hội đồng
| house1 = Tham nghị viện
| house2 = [Chúng nghị viện
| stat_year1 = 1823
| stat_pop1 = 4000000
272.454

lần sửa đổi