Khác biệt giữa các bản “Đế quốc Brasil”

n
không có tóm lược sửa đổi
n
=== Phát triển ===
Brasil phát triển quy mô lớn trong giai đoạn này, được mong đợi tiến bộ tương tự như tại các quốc gia châu Âu.{{sfn|Lira 1977, Vol 2|p=13}}{{sfn|Vasquez|2007|p=38}} Năm 1850, quốc gia có 50 nhà máy với tổng vốn Rs 7.000:000$000. Đến khi kết thúc thời kỳ đế quốc vào năm 1889, Brasil có 636 nhà máy cho thấy tăng trưởng số lượng hàng năm là 6,74% từ 1850, và với tổng vốn xấp xỉ Rs 401.630:600$000 (tương đương tăng trưởng hàng năm về giá trị là 10,94% từ 1850 đến 1889).{{sfn|Viana|1994|p=496}} "Vùng thôn quê vang vọng tiếng của đường ray bằng sắt được lắp đặt khi mà đường sắt được xây dựng với tốc độ mãnh liệt nhất trong thế kỷ 19; quả thực là xây dựng trong thế kỷ 1880 ở mức độ lớn thứ hai về điều kiện tuyệt đối trong toàn bộ lịch sử Brasil. Chỉ có tám quốc gia trên thế giới lắp đặt nhiều đường ray trong thập niên này hơn Brasil."{{sfn|Topik|2000|p=56}} Tuyến đường sắt đầu tiên chỉ có {{convert|15|km}} đường ray, được khánh thành vào ngày 30 tháng 4 năm 1854{{sfn|Calmon|2002|p=222}} tại thời điểm nhiều quốc gia châu Âu vẫn chưa có dịch vụ đường sắt.{{sfn|Lira 1977, Vol 2|p=13}} Đến năm 1868, quốc gia có {{convert|718|km}} đường sắt,{{sfn|Calmon|2002|p=225}} vqaf đến cuối thời kỳ đế quốc vào năm 1889 con số này tăng lên {{convert|9200|km}} cùng {{convert|9000|km}} đang được xây dựng{{sfn|Calmon|2002|p=226}} biến Brasil thành quốc gia có "mạng lưới đường sắt lớn nhất tại Mỹ Latinh".{{sfn|Topik|2000|p=56}}
 
Các nhà máy được xây dựng trên khắp đế quốc trong thập niên 1880, khiến cho các thành phố tại Brasil được hiện đại hóa và "nhận lợi ích từ các công ty khí đốt, điện lực, vệ sinh, điện báo và xe điện. Brasil đang tiến vào thế giới hiện đại."{{sfn|Topik|2000|p=56}} Đây là quốc gia thứ năm trên thế giới lắp đặt hệ thống cống rãnh thành phố hiện đại, là quốc gia thứ ba có xử lý nước thải{{sfn|Lira 1977, Vol 2|p=13}} và nằm vào nhóm tiên phong lắp đặt dịch vụ điện thoại.{{sfn|Lira 1977, Vol 2|p=309}} Ngoài những tiến bộ nêu trên về cơ sở hạ tầng, Brasil cũng là quốc gia đầu tiên tại Nam Mỹ sử dụng đèn điện công cộng (năm 1883){{sfn|Vainfas|2002|p=539}} và là quốc gia thứ hai tại châu Mỹ (sau Hoa Kỳ) lập một tuyến điện báo xuyên Đại Tây Dương liên kết trực tiếp đến châu Âu vào năm 1874.{{sfn|Lira 1977, Vol 2|p=13}} Tuyến điện báo nội địa đầu tiên xuất hiện trng năm 1852 tại Rio de Janeiro. Đến năm 1889, đế quốc có {{convert|18925|km}} đường điện báo liên kết thủ đô đến các tỉnh xa như [[Pará]] và thậm chí liên kết với các quốc gia Nam Mỹ khác như [[Argentina]] và [[Uruguay]].{{sfn|Calmon|2002|p=366}}
 
==Tham khảo==