Khác biệt giữa các bản “Bản mẫu:Vua nước Tần”

n
{{Navbox
|name = Vua nước Tần
|title = '''Các đời quân chủ [[Tần (nước)|<span style="color:#000000">nước Tần</span>]]'''
|state = collapsed
|liststyle =
|listclass = hlist
|titlestyle = background:#CCCC66<!--#F0E68C-->;
 
|group2 = [[nước Tần|Nước Tần]]
|list2 =
*[[Tần Tương công|Tương công]]
*[[Tần Văn công|Văn công]]
 
|group3 = [[Nhà Tần]]
|list3 =
*[[Tần Thủy Hoàng]]
*[[Tần Nhị Thế]]
 
|group4 =
| list4 = <divnowiki />
----
<div/>
*[[Bản mẫu:Vua chư hầu lớn thời Chu|Chư hầu lớn thời Chu]]
*[[Bản mẫu:Vua nước Tấn|Tấn]]
 
}}<noinclude>
{{collapsible option}}
[[Thể loại:Bản mẫu quân chủ chư hầu nhà Chu]]
[[Thể loại:Vua nước Tần]]