Khác biệt giữa các bản “Tào Phương”

không có tóm lược sửa đổi
| tiền nhiệm = [[Tào Ngụy Minh Đế]]
| nhiếp chính = [[Tào Sảng]]<br /> [[Tư Mã Ý]]<br /> [[Tư Mã Sư]]
| kế nhiệm = [[Tào Mao|Cao Quý Hương Công]]
| chức vị 1 = [[Vương|Tề Vương]]
| tại vị 1 = [[254]] - [[274]]