Khác biệt giữa bản sửa đổi của “Niết-bàn”

n
không có tóm lược sửa đổi
nKhông có tóm lược sửa đổi
nKhông có tóm lược sửa đổi
</div>
Với sự xuất hiện của [[Đại thừa]] (sa. ''mahāyāna''), người ta có một quan điểm mở rộng của Niết-bàn dựa trên khái niệm [[Bồ Tát]] (zh. 菩薩, sa. ''bodhisattva'', pi. ''bodhisatta''). Ở đây Niết-bàn được xem như hết Khổ, khi có sự giải thoát khỏi mọi ảo giác, mọi tham ái.
Trong nhiều kinh sách, người ta miêu tả Niết-bàn như một "ngọn lửa đã tắt". Đó là một tình trạng không có một vị trí địa lí, mà là một dạng siêu việt, xuất thế (zh. 出世; sa. ''lokottara'') và chỉ có những hành giả đã đạt mới biết được. Vì vậy, trong đạo Phật nguyên thủy, Niết-bàn được hiểu là giải thoát khỏi phiền não. ''[[Tập bộ kinh]]'' (pi. ''suttanipāta'') miêu tả như sau (Chân Nguyên dịch Pāli-Việt):
<div class="toccolours">
'''Nguyên văn tiếng Pāli:'''
128

lần sửa đổi