Khác biệt giữa các bản “Aung San”

không có tóm lược sửa đổi
{{Chú thích trong bài}}
{{Lịch sử Myanma}}
'''Aung San''' (1915-1947), một nhà lãnh đạo dân tộc [[Myanmar]]. Cùng với [[U Nu]], ông đã lãnh đạo phong trào gọi là "Phong trào thanh niên Thakin" [[thập niên 1930]] và bị bỏ tù trong một thời gian ngắn bởi chính quyền [[đế chế Anh|thực dân Anh]] vì lý do đó. Ông đã chạy sang [[Nhật Bản]] năm 1940 và trở lại [[Nhật Bản xâm chiếm Miến Điện|cùng với quân Nhật xâm lược]] với tư cách đứng đầu Quân đội Độc lập Miến Điện năm 1941. Sau đó ông giữ chức bộ trưởng quốc phòng trong chính phủ bù nhìn do [[Ba Maw]] đứng đầu. Vỡ mộng với Nhật Bản, [[U Aung]] giao [[Tatmadaw|Quân đội Độc lập Miến Điện]] cho [[Khối Đồng Minh thời Chiến tranh thế giới thứ hai|Đồng Minh]] năm [[1944]]. Sau đó ông thành lập [[Liên đoàn Nhân dân chống Phát xít]] và sau chiến tranh ông đã trở thành thủ tướng của [[Myanmar thuộc Anh]]. Ông đã thương lượng và giành được độc lập cho Myanmar năm 1948 nhưng ông đã bị ám sát trước khi hiệp định có thể được thi hành (19-7-1947).
 
==Tham khảo==
Người dùng vô danh