Khác biệt giữa bản sửa đổi của “Peso Chile”

không có tóm lược sửa đổi
(g)
Thẻ: Soạn thảo trực quan Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động
 
Không có tóm lược sửa đổi
Thẻ: Soạn thảo trực quan Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động
Pê xô Chi lê là đơn vị tiền chính thức được tính bằng đồng Pê xô ở Chi lê.
5

lần sửa đổi