Khác biệt giữa các bản “Cao Ngao Tào”

n
→‎Sau khi mất: sửa chính tả 3, replaced: thứ 3 của → thứ ba của using AWB
n (→‎Sau khi mất: sửa chính tả 1, replaced: 1 phần → một phần using AWB)
n (→‎Sau khi mất: sửa chính tả 3, replaced: thứ 3 của → thứ ba của using AWB)
Cao Hoan nghe tin ông chết trận, mất hết hồn vía, phạt Cao Vĩnh Nhạc 200 trượng, truy tặng ông làm Sứ trì tiết, Thị trung, Đô đốc việc quân 5 châu Ký, Định, Thương, Doanh, Ân, Thái sư, Đại tư mã, Thái úy công, Lục thượng thư sự, Ký Châu thứ sử, thụy hiệu là Trung Vũ.
 
Con trưởng của ông là Cao Đột Kỵ thừa kế tước vị, nhưng lại mất sớm. Thừa tướng nhà Đông Ngụy là [[Cao Trừng]] (con trưởng của Cao Hoan) lệnh cho con trai thứ 3ba của ông là [[Cao Đạo Khoát]] thừa kế. Năm Hoàng Kiến thứ nhất (560) nhà Bắc Tề, Cao Ngao Tào được truy phong làm Vĩnh Xương Vương, Cao Đạo Khoát được thừa kế cả tước vị này. Năm Vũ Bình cuối cùng (576), Đạo Khoát được phong Khai phủ nghi đồng tam tư. Sau khi Bắc Chu diệt Bắc Tề, Đạo Khoát được phong Nghi đồng đại tướng quân. Trong những năm Khai Hoàng (581 – 600) nhà Tùy, Đạo Khoát mất khi đang ở chức Hoàng Châu thứ sử.
 
Vũ Văn Thái thưởng cho người giết ông 1 vạn tấm lụa, vì nguyên nhân kinh tế, mỗi năm trao cho một phần, đến 43 năm sau, Tùy Văn Đế Dương Kiến soán ngôi nhà Bắc Chu, kiến lập nhà Tùy vẫn chưa trao hết.