Khác biệt giữa bản sửa đổi của “So sánh các hệ quản trị cơ sở dữ liệu quan hệ”

n
robot Thay: zh:关系型数据库管理系统比较; sửa cách trình bày
n (robot Thay: zh:关系型数据库管理系统比较; sửa cách trình bày)
Bảng sau đây so sánh các thông tin chung và chi tiết về kỹ thuật của các [[hệ thống quản trị cơ sở dữ liệu quan hệ]]. Nhắp chuột vào tên hệ thống để xem thêm thông tin chi tiết. Bảng so sánh này chưa bao gồm tất cả các hệ thống quản trị cơ sở dữ liệu quan hệ hiện có và có thể chưa được cập nhật các tính năng mới nhất của các hệ thống. Ngoại trừ các ghi chú thêm, sự so sánh sau đây là dựa trên phiên bản ổn định của các hệ thống quản trị cơ sở dữ liệu quan hệ chưa thêm công cụ bổ sung, mở rộng hoặc chương trình ngoài.
 
== Thông tin chung ==
{| border="1" cellpadding="1" cellspacing="0" style="font-size: 85%; border: gray solid 1px; border-collapse: collapse; text-align: center; width: 100%;"
|- style="background: #ececec"
|}
 
== Hệ điều hành được hỗ trợ ==
Các hệ quản trị cơ sở dữ liệu quan hệ trên có thể chạy trên những [[hệ điều hành]] sau:
{| border="1" cellpadding="1" cellspacing="0" style="font-size: 85%; border: gray solid 1px; border-collapse: collapse; text-align: center; width: 100%; table-layout: fixed;"
<cite id="fn_2">[[#fn_2_back|Ghi chú (2):]]</cite> Hệ quản trị cơ sở dữ liệu phụ thuộc vào [[máy ảo Java]] không phụ thuộc vào [[hệ điều hành]]</cite>
 
== Tính năng cơ bản ==
Thông tin về tính năng cơ bản của RDDBMS (Hệ thống quản trị cơ sở dữ liệu quan hệ) dưới đây đều được hỗ trợ sẵn.
{| border="1" cellpadding="1" cellspacing="0" style="font-size: 85%; border: gray solid 1px; border-collapse: collapse; text-align: center; width: 100%; table-layout: fixed;"
<cite id="fn_4">[[#fn_4_back|Ghi chú (4):]]</cite> FOREIGN KEY constraints are parsed but are not enforced. Triggers can be used instead. Nested transactions are not supported. [http://www.sqlite.org/omitted.html]
 
== Bảng và khung nhìn ==
Thông tin về bảng và khung nhìn &nbsp;<sup id="fn_3_back">[[#fn_3|3]]</sup> được hỗ trợ sẵn trong hệ thống.
{| border="1" cellpadding="1" cellspacing="0" style="font-size: 85%; border: gray solid 1px; border-collapse: collapse; text-align: center; width: 100%;"
<cite id="fn_7">[[#fn_7_back|Note (7):]]</cite> Khung nhìn cố định có thể giả lập với [[PL/pgSQL]], [[PL/Perl]], [[PL/Python]], hoặc các ngôn ngữ thủ tục khác. Ví dụ: [http://jonathangardner.net/PostgreSQL/materialized_views/matviews.html].
 
== Chỉ mục ==
Thông tin chỉ mục được hỗ trợ sẵn trong các hệ thống quản trị cơ sở dữ liệu quan hệ.
{| border="1" cellpadding="1" cellspacing="0" style="font-size: 85%; border: gray solid 1px; border-collapse: collapse; text-align: center; width: 100%; table-layout: fixed;"
|- style="background: #ececec"
! style="width:16em" |
! [[Cây R-]]/[[Cây R+ ]]
! [[Hàm băm]]
! Biểu thức (lập trình)
|- style="background: #ececec"
!
! [[Cây R-]]/[[Cây R+ ]]
! [[Hàm băm]]
! Biểu thức (lập trình)
<cite id="fn_10">[[#fn_10_back|Note (10):]]</cite> Chức năng chỉ mục của PostgreSQL có thể sử dụng để đảo ngược thứ tự của các trường dữ liệu.
 
== Các đối tượng khác ==
Thông tin về các đối tượng khác được hỗ trợ sẵn trong các hệ thống quản trị cơ sở dữ liệu quan hệ.
{| border="1" cellpadding="1" cellspacing="0" style="font-size: 85%; border: gray solid 1px; border-collapse: collapse; text-align: center; width: 100%; table-layout: fixed;"
|}
 
<cite id="fn_11">[[#fn_11_back|Ghi chú(11):]]</cite> Cả '''hàm''' và '''thủ tục''' đều nói đến các chương trình nhỏ để xử lý dữ liệu (internal routines) được viết bằng ngôn ngữ SQL và/hoặc ngôn ngữ thủ tục như PL/SQL. '''External routine''' được viết bằng các ngông ngữ lập trình như C, Java, Cobol v.v... ''Thủ tục lưu trữ'' là từ để nói đến internal routines và external routine. Nhưng nó được định nghĩa rất khác nhau giữa các nhà cung cấp phần mềm.<br />
<cite id="fn_12">[[#fn_12_back|Ghi chú (12):]]</cite> Trong Derby, mã của hàm và thủ tục được viết bằng ngôn ngữ Java.
 
AÁỨ
 
== Xem thêm ==
* [[Danh sách các hệ thống quản trị cơ sở dữ liệu quan hệ]]
* [[So sánh các hệ thống quản trị cơ sở dữ liệu quan hệ thực]]
* [[So sánh các hệ thống quản trị cơ sở dữ liệu hướng đối tượng quan hệ]]
 
== Liên kết ngoài ==
* [http://troels.arvin.dk/db/rdbms/ Comparison of different SQL implementations against SQL standards]. Includes Oracle, DB2, Microsoft SQL Server, MySQL and PostgreSQL.
* [http://www-css.fnal.gov/dsg/external/freeware/mysql-vs-pgsql.html Comparison of Oracle 8/9i, MySQL 4.x and PostgreSQL 7.x DBMS against SQL standards].
[[hr:Usporedba sustava za upravljanje relacijskim bazama podataka]]
[[ja:関係データベース管理システムの比較]]
[[zh:关系型数据库管理系统]]
173.370

lần sửa đổi