Khác biệt giữa các bản “Đậu Ngọc Xuân”

n
== Liên kết ngoài ==
* Thông tin trên trang chủ [http://www.mpi.gov.vn/portal/page/portal/bkhdt/gtcbkhdt/103467/103497 Bộ Kế hoạch và Đầu tư Việt Nam]
* [http://www.chinhphu.vn/cttdtcp/vi/cpchxhcnvn/thanhviencpcacthoiky/chinhphukhoaVIII.html Chính phủ Việt Nam] nhiệm kỳ Quốc hội khóa VIII (1987 – 1992)
 
{{sơ khai}}