Khác biệt giữa bản sửa đổi của “Windows 95”

không có tóm lược sửa đổi
Không có tóm lược sửa đổi
Không có tóm lược sửa đổi
| GA_date = {{Start date and age|1995|8|24}}
| GA_url = http://www.washingtonpost.com/wp-srv/business/longterm/microsoft/stories/1995/debut082495.htm
| release_version = 4.0 (Build 950 C: OEM Service Release 2.5 (4.0.950 C)
| release_date = {{Start date and age|1997|11|26}}
| release_url = http://www.windowsitpro.com/Articles/ArticleID/17404/17404.html?Ad=1
1.748

lần sửa đổi