Khác biệt giữa bản sửa đổi của “Tào Tiết (hoàng hậu)”

không có tóm lược sửa đổi
Không có tóm lược sửa đổi
Không có tóm lược sửa đổi
|native name= 獻穆皇后
|title= [[Hoàng hậu]] [[Trung Quốc]] ([[Danh sách Hoàng hậu Trung Quốc|chi tiết]])
|image= File:Death of Consort Dong.png
|image=
| ghi chú hình = lễ nhập cung của [[Tào Tiết (hoàng hậu)|Hiến Mục Hoàng Hậu]] cùng với cái chết của [[Phục Thọ|Phục Thọ hoàng Hậu]]
|succession= [[Hoàng hậu]] [[nhà Hán]]
|reign= 215 – 220