Khác biệt giữa các bản “Star World”

không có tóm lược sửa đổi
<gallery>
Image:No Photo Available.svg|Logo STAR Plus châu Á từ năm 1991-1996
Image:NoStar PhotoWorld 1999 Available2004.svgpng|Logo STAR World châu Á từ năm 1996-19992004.
Image:Star World 1999 2004.png|Logo STAR World châu Á từ năm 1999-2004.
Image:Star World 2004 2008.png|Logo STAR World châu Á từ năm 2004-2008.
Image:Star World logo.jpg|Logo STAR World châu Á từ năm 2008-2010. (Hiện logo này vẫn đang được sử dụng trên kênh STAR World Ấn Độ)