Mở trình đơn chính

Các thay đổi

xóa các nguồn tự xuất bản
|url=http://en.wikipedia.org/wiki/Funeral_of_Pope_John_Paul_II#Security
|title=Security in Funeral of Pope John Paul II
|publisher=Wikipedia}}</ref><ref name="wiki7wiki8">{{chú thích web
|url=http://xxxx/The-gioi/Rome-san-sang-cho-le-tang-Giao-hoang/10905478/159/
|title=Rome sẵn sàng cho lễ tang Giáo hoàng
|publisher=Việt Báo}}</ref><ref name="wiki8">{{chú thích web
|url=http://vnexpress.net/gl/the-gioi/2005/04/3b9dd15b/
|title=Lễ tang Giáo hoàng John Paul II