Mở trình đơn chính

Các thay đổi

không có tóm lược sửa đổi
{{phân biệt|Giới tính xã hội}}
{{chú thích trong bài}}
{{1000 bài cơ bản}}[[Tập tin:Sperm-egg.jpg|nhỏ|phải|Giới tính của động vật bao gồm sự kết hợp của một [[tinh trùng]] và một [[noãn tử]].]]