Khác biệt giữa các bản “Glycogen”

không có tóm lược sửa đổi
(AlphamaEditor, Executed time: 00:00:11.2276422)
{{Đang dịch 2 (nguồn)|ngày=25
|tháng=02
|năm=2016
|1 =
}}
[[tập tin:Glycogen structure.svg|nhỏ|260px|Sơ đồ biểu diễn mặt cắt hai chiều của glycogen: Một [[protein]] [[glycogenin]] (một loại [[enzym]]) ở trung tâm được bao quanh bởi các nhánh đơn vị [[glucose]]. Toàn bộ cấu trúc tổng thể dạng hạt này có thể chứa xấp xỉ 30.000 đơn vị glucose.<ref>{{chú thích sách|url=http://books.google.dk/books?id=SRptlOx7yj4C&printsec=frontcover&hl=en |page=12 |title=Exercise physiology: energy, nutrition, and human performance|author=William D. McArdle, Frank I. Katch, Victor L. Katch |edition=6|publisher=Lippincott Williams & Wilkins |year=2006 |isbn=978-0-7817-4990-9}}</ref>]]
 
[[Tập tin:Glycogen2.PNG|thumb|1,4-α-glycosidic linkages in the glycogen oligomer]]
[[Tập tin:Glycogen.png|thumb|1,4-α-glycosidic and 1,6-glycosidic linkages in the glycogen oligomer]]
Glycogen is amột branchedpolyme [[biopolymer]]sinh học phân nhánh chứa các mạch consistingthẳng ofcủa linearphần chainscặn ofcủa [[glucose]] [[Residue (chemistry)|residue]]strong withmỗi furthernhánh chainscon branchingchứa off everytừ 8 tođến 12 glucosesglucose orhoặc sohơn. GlucosesGlucose aređược linkedliên togetherkết linearlythẳng byvới nhau thông qua liên kết glycosidic α(1→4) [[glycosidictừ bond]]smột fromglucose onetới glucosephân totử thetiếp nexttheo. BranchesCác arenhánh linkedđược toliên thekết chainsvới fromchuỗi whichpolyme theytừ areliên branchingkết off byglycosidic α(1→6) glycosidic bonds between the firstgiữa glucose ofthứ thenhất newcủa branchnhánh andmới avới glucose on thetrên stemmạch chainchính.<ref>{{chú thích sách |title = Biochemistry |edition = 7th, International |last = Berg, Tymoczko & Stryer |year = 2012 |publisher = W. H. Freeman |isbn = 1429203145 |page = 338}}</ref>
 
DueDo toquá thetrình waysinh glycogentổng ishợp synthesisedlên glycogen, everymỗi hạt glycogen granule hasmột atprotein itsglycogenin core alõi glycogenincủa protein.<ref>{{chú thích sách |title = Biochemistry |edition = 7th, International |last = Berg|year = 2012 |publisher = W. H. Freeman |isbn = |page = 650|display-authors=etal}}</ref>
 
Glycogen introng muscle, liver,gan and fattế cellsbào isbéo storedđược ingiữ adưới hydrateddạng formhydrat hóa, composed(3 ofđến three4 orphần fournước) partskết ofhợp watervới per part of glycogen associated with[[kali]] (0.,45&nbsp;[[Molar concentration#Units|millimoles]] of potassium per grammmol ofK/g glycogen).<ref name="pmid1615908">{{cite journal | author=Kreitzman SN, Coxon AY, Szaz KF | title=Glycogen storage: illusions of easy weight loss, excessive weight regain, and distortions in estimates of body composition | journal=[[The American Journal of Clinical Nutrition]] | volume=56 | issue=1 Suppl | year=1992 | pages=292s-293s | url = http://ajcn.nutrition.org/content/56/1/292S.full.pdf | id= | pmid=1615908}}</ref>
 
==Tham khảo==