Khác biệt giữa các bản “Glycogen”

[[Tập tin:Glycogen2.PNG|thumb|1,4-α-glycosidic linkages in the glycogen oligomer]]
[[Tập tin:Glycogen.png|thumb|1,4-α-glycosidic and 1,6-glycosidic linkages in the glycogen oligomer]]
Glycogen là một polyme sinh học phân nhánh chứa các mạch thẳng của phần cặn của [[glucose]] và trongcứ mỗi nhánh con chứacách từ 8 đến 12 phân tử glucose hoặcthì hơncó một mạch nhánh. Glucose được liên kết thẳng với nhau thông qua liên kết glycosidic α(1→4) từ một glucose tới phân tử tiếp theo. Các nhánh được liên kết với chuỗi polyme từchính bằng liên kết glycosidic α(1→6) giữa glucose thứ nhất của nhánh mới với glucose trên mạch chính.<ref>{{chú thích sách |title = Biochemistry |edition = 7th, International |last = Berg, Tymoczko & Stryer |year = 2012 |publisher = W. H. Freeman |isbn = 1429203145 |page = 338}}</ref>
 
Do quá trình sinh tổng hợp lên glycogen, mỗi hạt glycogen có một protein glycogenin ở lõi của nó.<ref>{{chú thích sách |title = Biochemistry |edition = 7th, International |last = Berg|year = 2012 |publisher = W. H. Freeman |isbn = |page = 650|display-authors=etal}}</ref>