Khác biệt giữa các bản “Nghiêm”

-[[Nghiêm Hoản|Nghiêm Viện]] - Trạng nguyên đời [[Lê Thánh Tông]].
 
-'''Nghiêm Bá Ký''' ? -1530. Là văn thần đời Lê Chiêu Tông (黎昭宗; 1506 – 1526). Ông là người có tài đức, từng giữ chức vụ cao trong triều, tước Bình Minh Bá.
 
-[[Nghiêm Chưởng Châu]] - Phó Chủ tịch thành phố Hà Nội.
Người dùng vô danh