Mở trình đơn chính

Các thay đổi

[[Tập tin: Mongolia-text.svg|khung|Mongol bằng chữ Cyrillic]]
 
Mongol được [[SovietLiên Xô]] giúp đỡ và nhận ảnh hưởng. Năm 1946, Nhà nước Mongol dùng [[chữ cái Kirin|chữ Cyrillic]] ghi tiếng Khalkha Mongol làm chuẩn.
 
Ngày nay, chữ Mongol truyền thống được dùng ở [[Nội Mông|Inner Mongolia]] và phục hồi ở [[Mông Cổ]].
 
==Tham khảo==