Khác biệt giữa các bản “Trường Đại học Kinh tế, Đại học Quốc gia Hà Nội”

• GS.TS Nguyễn Xuân Thắng - Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XI, Nguyên Chủ tịch Viện KHXH Việt Nam
 
• PGS.TS Phùng Xuân Nhạ - Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XII, Giám đốc ĐHQGHN, Bộ trưởng Bộ giáo dục và Đào tạo
 
• GS.TS Nguyễn Quang Thuấn - Chủ tịch Viện KHXH Việt Nam
Người dùng vô danh