Khác biệt giữa bản sửa đổi của “Tổ dân phố”

không có tóm lược sửa đổi
(wiki hóa)
Không có tóm lược sửa đổi
'''Tổ dân phố''', hoặc '''khu phố, khối phố, khóm, tiểu khu''',... là một tổ chức tự quản của cộng đồng dân cư tại Việt Nam.
 
Tổ dân phố được tổ chức ở phường, thị trấn; dưới phường, thị trấn là tổ dân phố (theo quy định của Thông tư số 04/2010/TT-BNV ngày 31/8/20102 về Hướng dẫn về tổ chức và hoạt động của thôn, tổ dân phố).