Khác biệt giữa các bản “Lâm Quang Thơ”

không có tóm lược sửa đổi
| cấp bậc= [[Hình: US-O8 insignia.svg|26px]] [[Thiếu tướng]]
| đơn vị= [[Binh chủng Thiết giáp Việt Nam Cộng hòa|Binh chủng Thiết giáp]]<br/>[[Trường Võ bị Quốc gia Đà Lạt|Trường Võ bị Đà Lạt]]<br/>[[Trường Bộ binh Thủ Đức|Trường Sĩ quan Trừ bị Thủ Đức]]<br/>[[Sư đoàn 18 Bộ binh Quân lực Việt Nam Cộng hòa|Sư đoàn 18 Bộ binh]]
| chỉ huy= [[Hình: Flag of South Vietnam.svg|22px]] [[Quân đội Quốc gia Việt Nam|Quân đội Quốc gia]]<br/>[[Hình: Flag of the South Vietnamese Army.jpg|22px]] [[Quân lực Việt Nam Cộng hòa]]
| công việc khác= [[Tỉnh (Việt Nam Cộng hòa)|Tỉnh trưởng]]
}}
 
 
===Quân đội Việt Nam Cộng hòa===
Tháng 4 năm 1955, ông được thăng cấp [[Đại úy]] giữ chức vụ Tiểu đoàn trưởng Tiểu đoàn Thám thính. Tháng 9 cùng năm, ông được cử làm Chỉ huy trưởng đầu tiên Trung đoàn 4 Kỵ binh Thiết giáp (1), đồn trú tại Huế ''(Trung đoàn 4 được thành lập ngày 1 tháng 9 năm 1955 tại Đà Nẵng gồm Tiểu đoàn 2 và 10 Thám thính cùng thành phần còn lại của Trung đoàn 3 đã giải tán)''. Một tháng sau đó, từ Quân đội Quốc gia, ông chuyến sang phục vụ cơ cấu mới là Quân đội Việt Nam Cộng hòa. Hai tháng sau, đầu năm 1956, ông được lệnh bàn giao Trung đoàn 4 lại cho Đại úy Huỳnh Ngọc Diệp ''(khóa 1 Sĩ quan Trừ bị Thủ Đức)''. Sau đó, ông được thăng cấp [[Thiếu tá]] và được chỉ định làm Trung đoàn trưởng Trung đoàn 2 Thiết giáp đồn trú tại Mỹ Tho, thay thế Thiếu tá Trần Thanh Phú.
 
Đầu năm 1958, được lệnh bàn giao chức vụ Trung đoàn trưởng Trung đoàn 2 lại cho Đại úy [[Nguyễn Duy Hinh]] để về phục vụ tại Bộ chỉ huy Thiết giáp. Tháng giêng năm 1959, ông tái nhiệm chỉ huy Trung đoàn 2 thay thế Thiếu tá Nguyễn Duy Hinh ''(Thiếu tá Hinh được cử đi du học khóa Chỉ huy Tham mưu tại Fort Leavenworth, Kansas, Hoa Kỳ)''. Đầu năm 1960, ông được kiêm nhiệm chức vụ Tỉnh trưởng tỉnh [[Định Tường]]. Giữa năm 1962, ông được lệnh bàn giao chức vụ Tinh trưởng Định Tường lại cho Trung tá Trần Hoàng Quân. Đến đầu năm 1963, bàn giao Trung đoàn 2 Thiết giáp lại cho Thiếu tá [[Lý Tòng Bá]].
 
Giữa tháng 9 năm 1964, ông được thăng cấp [[Trung tá]] làm Chiến đoàn trưởng Chiến đoàn 5 chiến xa M.24 ở Sài Gòn thay thế Trung tá Dương Hiếu Nghĩa. Tháng 11 cùng năm, ông được chỉ định kiêm nhiệm Chỉ huy trưởng trường Thiết giáp thay thế Trung tá [[Nguyễn Văn Toàn]]. Tháng 12 cuối năm, ông Chỉ huy trưởng cuộc hành quân Hùng Vương 2, tảo thanh vùng Bình Giả thuộc tỉnh Phước Tuy.
: -''Ngày 15 tháng 11 năm 1964, Bộ chỉ huy Thiết giáp tạm thời giải tán.
 
Giữa tháng 3 năm 1965, ''(Chiến đoàn 5 cải danh thành Trung đoàn 5, di chuyển từ Sài Gòn về Long Khánh)'', ông kiêm nhiệm thêm chức vụ Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Thiết giáp (2) được tái lập tại trường Thiết giáp ở Liên trường Võ khoa Thủ Đức ''(trong cùng một thời điểm, ông được giữ và kiêm nhiệm 3 chức vụ: Chỉ huy Trung đoàn, trường Huấn luyện và Bộ chỉ huy Thiết giáp)''. Đến cuối tháng 4, ông nhận lệnh bàn giao chức vụ Chỉ huy trường Thiết giáp lại cho Trung tá Nguyễn Tuấn. Cuối tháng 5, ông được thăng cấp [[Đại tá]]. Ba tháng sau, ông bàn giao Trung đoàn 5 lại cho Trung tá [[Trần Quang Khôi]] ''(nguyên Trung đoàn phó)''. Đầu tháng 9 cùng năm, bàn giao chức vụ Chỉ huy trưởng Thiết giáp tại trại Phù Đổng, Gò Vấp lại cho Trung tá Lương Bùi Tùng, để đi nhận chức vụ Chỉ huy trưởng trường Võ bị Quốc gia Đà Lạt thay thế Chuẩn tướng [[Nguyễn Văn Kiểm]] được cử về Trung ương làm Tham mưu trưởng Biệt bộ Tham mưu Phủ Tổng thống.
 
Tháng 11 năm 1966, ông nhận lệnh bàn giao trường Võ bị Quốc gia lại cho Đại tá Đỗ Ngọc Nhận. Ngay sau đó ông được cử đi làm Chỉ huy trưởng trường [[Trường Hạ sĩ quan Quân lực Việt Nam Cộng hòa|Hạ sĩ quan Đồng Đế]] thay thế Thiếu tướng [[Nguyễn Văn Là]]. Đầu năm 1967, ông bàn giao trường Hạ sĩ quan lại cho Đại tá Phạm Văn Liễu. Tháng 4 cùng năm, ông được chỉ định giữ chức vụ Chỉ huy trưởng [[Trường Bộ binh Thủ Đức]] (3) thay thế Thiếu tướng [[Bùi Hữu Nhơn]] được cử làm phó Chủ tịch Uỷ ban Điều hành Quốc tế Quân viện.
: -''Trong thời gian Chỉ huy trường Bộ binh Thủ Đức, ông đã tổ chức lễ mãn khóa cho các khóa 23, 24, 25, 26 và 27 Sĩ quan Trừ bị.
 
Ngày Quân lực 19 tháng 6 năm 1968, ông được thăng cấp [[Chuẩn tướng]] tại nhiệm. Đến tháng 8 năm 1969, ông nhận lệnh bàn giao trường Bộ binh Thủ Đức lại cho Thiếu tướng [[Phạm Quốc Thuần]]. Cùng ngày, ông được bổ nhiệm vào chức vụ Tư lệnh Sư đoàn 18 Bộ binh thay thế Chuẩn tướng [[Đỗ Kế Giai]].
: - Ông Lâm Quang Thới ''(nguyên Thiếu tá thuộc Binh chủng Không quân trong Quân lực VNCH, xuất thân khóa 10 Võ bị Đà Lạt)
*Phu nhân: Bà Trương Thị Hui - Ông bà có 4 người con gồm 2 trai và 2 gái.
 
==Chú thích==
*(1) -Trung đoàn 4 Thiết giáp được thành lập ngày 1 tháng 9 năm 1955 tại Đà Nẵng gồm Tiểu đoàn 2 và Tiểu đoàn 10 Thám thính cùng thành phần còn lại của Trung đoàn 3 đã giải tán.
*(2) -Trước đó vào ngày 15 tháng 11 năm 1964, Bộ chỉ huy Thiết giáp tạm thời giải tán và tái lập lại vào tháng 3 năm 1965. Như vậy vào thời điểm này, tướng '''Thơ''' đã cùng lúc đã đảm nhiệm ba chức vụ: Chỉ huy trưởng Bộ chỉ huy Thiết Giáp, Chỉ huy trưởng trường Huấn luyện Thiết giáp và Trung đoàn trưởng Trung đoàn 5 Thiết giáp.
:*(3) -''Trong thời gian đảm nhiệm chức vụ Chỉ huy trưởng trường Bộ binhkhoa Thủ Đức, ôngtướng '''Thơ''' đã tổ chức lễ mãn khóa cho các khóa: 23, 24, 25, 26 và 27 Sĩ quan Trừ bị tốt nghiệp với cấp bậc Chuẩn úy.
 
==Tham khảo==
1.334

lần sửa đổi