Khác biệt giữa các bản “Vương phi”

bỏ bớt kính ngữ
(bỏ bớt kính ngữ)
* Tuyên Thái phi [[Đặng Thị Huệ]], phi thiếp của [[Trịnh Sâm]], mẹ [[Trịnh Cán]].
* [[Nguyễn Thị Kim (hoàng phi)|Nguyễn Thị Kim]], phi thiếp của [[Lê Chiêu Thống]].
* [[Lê Ngọc Bình]], hoàng hậu [[nhà Tây Sơn]], sau đó làm Đức phi của [[NguyễnGia Thế TổLong]].
* [[Ngô Thị Chính]], con gái của [[Ngô Văn Sở]], sủng phi của [[NguyễnMinh Thánh TổMạng]].
* [[Nguyễn Thị Hương]], phi thiếp của [[Tự Đức|Nguyễn Dực Tông]], một nghi can khi liên quan đến cái chết của [[Kiến Phúc|Nguyễn Giản Tông]].
* [[Trương Như Thị Tịnh]], con gái đại thần [[Trương Như Cương]], Hoàng quý phi của [[Khải Định|Nguyễn Hoằng Tông]].
* [[Hồ Thị Chỉ]], con gái đại thần [[Hồ Đắc Trung]], một giai nhân tuyệt sắc thời bấy giờ, giữ vị ''Ân phi'' trong Hậu cung của NguyễnKhải Hoằng TôngĐịnh.
* [[Bùi Mộng Điệp]], thứ phi của hoàng đế [[Bảo Đại]].