Khác biệt giữa các bản “Chủ nghĩa gia đình trị”

==Các loại thiên vị==
Ngoài chủ nghĩa gia đình trị thiên vị người trong gia đình, còn có Chủ nghĩa thân hữu (cronyism) thiên vị người quen hay bạn bè. Chủ nghĩa thiên vị nhóm (Favoritism) nói về sự thiên vị một nhóm người ưa thích hơn là xét đoán dựa vào khả năng. <ref name="scu"/>
 
==Nhận xét==
Về vụ [[Trịnh Xuân Thanh]], bà [[Nguyễn Thị Từ Huy]] bày tỏ quan điểm: "Thực ra tuổi tác không quyết định khả năng làm việc. Và nhiều người xuất thân trong các gia đình cán bộ cao cấp nhưng vẫn có thực tài, có năng lực thực sự. Nhưng nếu "con cháu các cụ cả" trở thành nguyên tắc (ngầm) trong việc tuyển dụng cán bộ thì dĩ nhiên hậu quả không thể tránh khỏi là tham nhũng, kém hiệu quả, thua lỗ, kém phát triển, và tình trạng "gia đình trị" sẽ tiếp tục kéo dài dẫn đến hiện tượng toàn bộ các lĩnh vực trong xã hội bị một số gia đình nắm trong tay họ,..." <ref>[http://www.bbc.com/vietnamese/vietnam/2016/09/160917_nguyenthituhuy_on_trinhxuanthanh Vụ Trịnh Xuân Thanh: hệ thống bất lực?], bbc, 17.9.2016</ref>
 
==Chú thích==
{{Tham khảo|cột=}}