Khác biệt giữa các bản “Triều Tiên Thế Tông”

không có tóm lược sửa đổi
{{FixBunching|end}}
 
'''Triều Tiên Thế Tông''', hay hiệucòn được gọi là '''Thế Tông Đại Vương''' ({{kor|k=세종대왕|hanja=世宗大王|rm=Sechong Taewang}}, [[6 tháng 5]] năm [[1397]] &ndash; [[18 tháng 5]] năm [[1450]]), là vị [[vua]] thứ tư của [[nhà Triều Tiên]]. Thế Tông, cháu nội của [[Triều Tiên Thái Tổ]] [[Lý Thành Quế]], người sáng tổlập nhà Triều Tiên, cai trị trong một thời kì rực rỡ của nền văn hoá Triều Tiên.<ref>Joseph Needham, sách đã dẫn, tr. 16</ref> Theo sách của Joseph Needham, Lu-Gwei Djen…, Thế Tông là một ''"nhà chính trị vĩ đại và nhà bảo trợ của mọi lĩnh vực học vấn"'',<ref>Nguyên văn ''"Sejong was a great statesman and a patron of all fields of learning"'', Joseph Needham, sách đã dẫn, tr. 14</ref> công lớn của Thế Tông khiến ông được xem là một [[anh hùng dân tộc]] [[Triều Tiên]].<ref>Joseph Needham, sách đã dẫn, tr. 14</ref>
 
Thành tựu lớn nhất của ông là [[cải cách]] văn tự cho đất nước, ban hành chữ cái tượng thanh [[Hangul|Chosŏn'gŭl]] (năm 1446) dùng để ký âm [[tiếng Triều Tiên]], bất chấp sự phản đối mạnh từ phía những nho sĩ dùng [[chữ Hán]] của [[Trung Quốc]].
Người dùng vô danh