Khác biệt giữa bản sửa đổi của “Bạo loạn”

không có tóm lược sửa đổi
Không có tóm lược sửa đổi
 
Không có tóm lược sửa đổi
'''Bạo loạn''' là một hành động chống phá bằng bạo lực có tổ chức do lực lượng phản[[Phản động]] hay lực lượng [[ly khai]], đối lập trong nước hoặc cấu kết với nước ngoài tiến hành nhằm gây rối loạn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội hoặc lật đổ chính quyền (địa phương hoặc trung ương).
==Các dạng của bạo loạn==
*Có bạo===Bạo loạn chính trị;===
*===Bạo loạn vũ trang;===
*===Bạo loạn chính trị kết hợp với vũ trang;===
===Bạo loạn lật đổ===
*Bạo loạn lật đổ một thủ đoạn của chủ nghĩa đế quốc và các thế lực đối lập trong chiến lược diễn biến hòa bình để xóa bỏ chế độ hiện thời ở một quốc gia nào đó.
 
{{Sơ khai}}
2.202

lần sửa đổi