Khác biệt giữa bản sửa đổi của “Trợ giúp:Tải tập tin lên”

Trường hợp bạn vô tình ghi tên một tập tin trùng với tập tin khác có sẵn, xin đổi tên khác để truyền lên.
 
Các phiên bản cũ của hình đã bị ghi đè vẫn được lưu trong [[Wikipedia:Trang mô tả hình ảnh|trang mô tả về hình]]. Lịch sử các lần truyền lên cùng một hình được hiện ra với ngày giờ, thành viên truyền lên, và liên kết đến các phiên bản. Các thành viên đã [[Wikipedia:Đăng nhập|đăng nhập]] có thể có nút giúp phục hồi phiên bản cũ của hình.
 
==Xem thêm==
27.130

lần sửa đổi