Khác biệt giữa các bản “Wikipedia:Tại sao nên tạo một tài khoản?”

n
* Mở tài khoản tại nơi không bị cấm, như sở làm, ở nhà, thư viện địa phương, hoặc một quán [[cà phê internet]] mà bạn yêu thích rồi đăng nhập tại máy chủ hoặc mạng lưới bị cấm.
* Nhờ một người bạn đáng tin cậy ở mạng khác mở tài khoản giúp bạn.
* Yêu cầu một tài khoản bằng cách [http://stable.toolserver.org/acc/ điền vào mẫu này] để yêu cầu bảo quản viên mở tài khoản cho bạn. Nhớ đọc hướng dẫn tại [[Wikipedia:Yêu cầu mởtạo tài khoản]] trước và thay đổi mật khẩu ngay khi đăng nhập.
* Sử dụng [[Https|máy chủ bảo mật]] của [[Wikimedia Foundation|Wikimedia]] tại [https://secure.wikimedia.org/wikipedia/en/w/index.php?title=Special:Userlogin&type=signup https://secure.wikimedia.org/]. Bạn có thể vượt qua máy chủ proxy của mình bằng cách này.