Khác biệt giữa các bản “Cao Hoan”

 
==Xuất xứ==
Ông sinh tại trấn Hoài Sóc, là một trong sáu binh trấn nhà Bắc Ngụy thành lập để phòng bị người [[Nhu Nhiên]] ở phía bắc. Cha ông là Cao Thụ (樹), mẹ Hàn thị. Mẹ mất sớm, Hoan phải ở với người chị và anh rễ là Úy Cảnh (尉景). Nhà nghèo, Hoan đi làm thuê ở Bình Thành, Đại Quận, được con gái gia đình giàu có trong thành là Lâu Chiêu Quân phải lòng, nhất quyết lấy, dù gia đình ngăn cản. Nhờ tiền vợ, Hoan mua được ngựa, chuyển nghề sang chạy dịch trạm đưachuyển văn thư giữa Bình Thành và Lạc Dương.
 
Năm 525, Cao Hoan theo loạn tướng Đỗ Lạc Châu (杜洛周). Lạc Châu bị giết, ông theo Cát Vinh. Rồi bỏ Cát Vinh về với [[Nhĩ Chu Vinh|Nhĩ-chu Vinh]]. Nhờ có bạn cũ là Lưu Quý (劉貴) tiến cử, ông dần được Nhĩ-chu Vinh tin cậy.
110

lần sửa đổi