Khác biệt giữa các bản “Cao Hoan”

Ông sinh tại trấn Hoài Sóc, là một trong sáu binh trấn nhà Bắc Ngụy thành lập để phòng bị người [[Nhu Nhiên]] ở phía bắc. Cha ông là Cao Thụ (樹), mẹ Hàn thị. Mẹ mất sớm, Hoan phải ở với người chị và anh rễ là Úy Cảnh (尉景). Nhà nghèo, Hoan đi làm thuê ở Bình Thành, Đại Quận, được con gái gia đình giàu có trong thành là Lâu Chiêu Quân phải lòng, nhất quyết lấy, dù gia đình ngăn cản. Nhờ tiền vợ, Hoan mua được ngựa, chuyển nghề sang chạy dịch trạm chuyển văn thư giữa Bình Thành và Lạc Dương.
 
Năm 525, Cao Hoan theo loạn tướng Đỗ Lạc Châu (杜洛周). Lạc Châu bị giết, ông theo Cát Vinh. Rồi bỏ Cát Vinh về với [[Nhĩ Chu Vinh|Nhĩ-chu Vinh]]., Nhờnhờ có bạn cũ là Lưu Quý (劉貴) tiến cử. Ông tướng mạo tầm thường, vẫn bị Nhĩ-chu Vinh xem thường. Có lần thấy ông dầntrị được ngựa chứng, Nhĩ-chu Vinh tintừ cậyđó xem trọng ông.
 
==Khởi nghiệp dưới trướng Nhĩ-chu Vinh==
110

lần sửa đổi