Khác biệt giữa các bản “Tiếng Phúc Kiến”

không có tóm lược sửa đổi
(Greenknight dv đã đổi Tiếng Phúc Kiến thành Tiếng Mân Tuyền Chương qua đổi hướng: tiếng Phúc Kiến nghĩa rộng có thể là tiếng Mân)
 
'''Tiếng Phúc Kiến''' có thể đề cập tới:
#đổi [[Tiếng Mân Tuyền Chương]]
*[[Tiếng Mân]]
#đổi **[[Tiếng Mân Tuyền Chương]] thuộc nhánh Mân Nam
**[[Tiếng Phúc Châu]] thuộc nhánh Mân Đông
 
{{trang định hướng}}