Khác biệt giữa các bản “Gậy mục tử”

không có tóm lược sửa đổi
(Trang mới: “'''Gậy mục tử''' của Giáo Hoàng là một chiếc gậy được các giáo hoàng sử dụng, tùy mỗi vị giáo hoàng mà chiếc gậy có hình d…”)
 
 
Cây gậy [[Giáo Hoàng Biển Đức XVI]] sử dụng có nguồn gốc từ Đức [Giáo Hoàng Pius IX] và xem ra nhẹ hơn nhiều. Đây là một cái gì có ưu thế, khi xem xét thời đại Biển Đức XVI. Không có luật riêng biệt nào bắt buộc giáo hoàng chọn một mẫu vẽ gậy này hơn gậy khác, và đó là hoàn toàn một vấn đề nhạy cảm nghệ thuật giáo hoàng. Lý do có lẽ nhất giải thích cho cây gậy của giáo hoàng Biển Đức XVI là nó hợp với sở thích của ông hơn là một cây gậy khác.[http://www.thanhlinh.net/phpBBHD/viewtopic.php?p=4018&sid=78c28753b9c49a9d60ecc009ccd7bc0d]
== Chú thích ==
{{Tham_khảo|cột=3}}