Khác biệt giữa các bản “Lưu Trường”

Lưu Trường là con thứ 7 của Hán Cao Tổ [[Lưu Bang]] và mỹ nhân họ Triệu. Ông là một trong số những người con của Lưu Bang ra đời sau khi Lưu Bang đã giành thiên hạ, lên ngôi hoàng đế (202 TCN).
 
Năm 199 TCN, Hán Cao Tổ đi đánh [[Hàn vương Tín]] qua [[nước Triệu]], Triệu vương [[Trương Ngao]] - đồng thời là con rể của Cao Tổ - sai một mỹ nhân họ Triệu trong cung Triệu ra hầu hạ Lưu Bang. Sau khi Lưu Bang trở về kinh, Triệu vương Trương Ngao phát hiện Triệu mỹ nhân có mang, bèn đưa ra ngoài cung cho ở riêng<ref name="CKH424">Cát Kiếm Hùng, sách đã dẫn, tr 424</ref>.
 
Năm 198 TCN, thủ hạ của Triệu vương Ngao là Quán Cao thấy chủ bị Hán Cao Tổ khinh miệt bèn mưu sát vua Hán, dù Trương Ngao không đồng tình. Việc bại lộ, Hán Cao Tổ bèn giết các thủ hạ của Trương Ngao và phế truất Triệu vương Ngao. Những người thân thích của Triệu vương, trong đó có cả Triệu mỹ nhân bị bắt đưa về quận Hà Nội<ref>Phía tây nam huyện Vũ Thiệp, [[Hà Nam, Trung Quốc]]</ref>.
 
Em trai Triệu mỹ nhân là Triệu Kiêm muốn giải cứu cho chị, nên đến Tràng An nhờ Tịch Dương hầu [[Thẩm Tự Cơ]] là người thân cận của Lã hậu tâu lên Lã hậu. Tuy nhiên Lã hậu vì ghen tuông nên không báo lại cho Lưu Bang biết việc một người phụ nữ đã có mang với vua. Thẩm Tự Cơ thấy Lã hậu ỉm việc đi không báo nên cũng không dám nói với Lưu Bang<ref>Cát Kiếm Hùng, sách đã dẫn, tr 424<name="CKH424"/ref>.
 
Ít lâu sau, Triệu mỹ nhân sinh ra Lưu Trường nhưng vẫn không được thừa nhận là vợ lẽ của Lưu Bang mà bị bức phải tự sát, còn Lưu Trường đưa vào cung nuôi nấng<ref>Cát Kiếm Hùng, sách đã dẫn, tr 424</ref><ref>Chu Mục, Trần Thâm, sách đã dẫn, tr 346</ref>.
61.665

lần sửa đổi