Khác biệt giữa các bản “Lưu Trường”

n
Tháng 4 năm 177 TCN, Lưu Trường lên kinh đô [[Tràng An]] yết kiến Văn Đế. Nhân dịp đó, ông cùng thủ hạ Ngụy Kính đến phủ Tịch Dương hầu gọi Thẩm Tự Cơ ra gặp mặt. Khi Tự Cơ ra ngoài, Lưu Trường rút chùy đồng đeo bên người ra đánh vào đầu Tự Cơ. Tự Cơ vỡ đầu chết tại chỗ, Lưu Trường sai Ngụy Kính cắt đầu rồi tự mình đánh xe đến cửa hoàng cung, cởi trần tự thú với Văn Đế và kể tội Thẩm Tự Cơ dưới thời Lã hậu để có lý do giết Tự Cơ báo thù cho mẹ<ref>Chu Mục, Trần Thâm, sách đã dẫn, tr 347</ref>.
 
Việc Lưu Trường giết đại thần giữa ban ngày khiến nhiều người hoảng sợ và bất bình. Hán Văn Đế nể tình anh em nên không trị tội đó của Lưu Trường. Từ đó trong triều nhiều người sợ ông<ref>Chu Mục, Trần Thâm, sách đã dẫn, tr 348</ref><ref name="CKH425">Cát Kiếm Hùng, sách đã dẫn, tr 425</ref>.
 
== Coi thường vương pháp ==
61.665

lần sửa đổi