Khác biệt giữa các bản “Bản mẫu:Lịch sử Trung Quốc”

không có tóm lược sửa đổi
(mk)
| colspan="9" style="font-size: 90%;border-bottom: 2px solid #aaa; padding: 0 5px 0 5px; background: #e7e8ff"|    [[Chiến Quốc]]
|-
| colspan="9" align="center" style="color:#aa;font-size: 100%; padding: 0 5px 0 5px; background: #fffde9" | '''<small>ĐẾTRUNG QUỐCĐẠI</small>'''
|-
| colspan="9" style="font-size: 100%;border-bottom: 1px solid #dbd9c5; padding: 0 5px 0 5px; background: #fffde9" | '''[[Nhà Tần]]''' <font style="color:#aa">221 TCN –206 TCN</font>
|-
| colspan="9" style="font-size: 100%; border-bottom: 1px solid #dbd9c5;padding: 0 5px 0 5px; background: #fffde9" | '''[[Nhà Tùy]]''' <font style="color:#aa">581–619 </font>
|-
| colspan="9" align="center" style="color:#a; text-align:center;font-size: 100%; padding: 0 5px 0 5px; background: #e7e8ff" | '''<small>CẬN ĐẠI</small>'''
|-
| colspan="9" style="font-size: 100%;padding: 0 5px 0 5px; background: #fffde9" | '''[[Nhà Đường]]''' <font style="color:#aa">618–907</font>
6.899

lần sửa đổi