Khác biệt giữa các bản “Lưu Trường”

n
n (+iw)
Năm 196 TCN, [[Hán Cao Tổ]] tiêu diệt Hoài Nam vương [[Anh Bố]], lập Lưu Trường làm Hoài Nam vương. Lúc đó ông mới 2 tuổi.
 
Sau khi Hán Cao Tổ chết, [[Lã hậu]] chuyên quyền, giết nhiều người con vợ khác của Lưu Bang. Năm 180 TCN, Lã hậu qua đời. Các đại thần nhà Hán lập Đại vương Lưu Hằng lên ngôi, tức là [[Hán Văn Đế]]. Trong số các con của Lưu Bang lúc đó chỉ còn Văn Đế và Lưu Trường. Văn Đế phong cậu của Lưu Trường là Triệu Kiêm làm Chu Dương hầu.
 
Hoài Nam vương Lưu Trường lớn lên có thân hình cao lớn lực lưỡng, có thể nhấc đỉnh đồng quá đầu. Nhưng ông kiêu ngạo không biết giữ lễ phép; Văn đế nhiều lần tha tội nhưng Trường không sửa đổi, vẫn phạm điều cấm, gọi vua bằng “anh”, ngồi trộm xe vua<ref name="CKH424"/>.
 
Lưu Trường vẫn rắp tâm thù Tịch Dương hầu [[Thẩm Tự Cơ]], cho rằng Tự Cơ đã không làm hết bổn phận của người hầu hạ trong cung nên mới dẫn đến cái chết của mẹ mình<ref name="CM346"/>.
 
Tháng 4 năm 177 TCN, Lưu Trường lên kinh đô [[Tràng An]] yết kiến Văn Đế. Nhân dịp đó, ông cùng thủ hạ Ngụy Kính đến phủ Tịch Dương hầu gọi Thẩm Tự Cơ ra gặp mặt. Khi Tự Cơ ra ngoài, Lưu Trường rút chùy đồng đeo bên người ra đánh vào đầu Tự Cơ. Tự Cơ vỡ đầu chết tại chỗ, Lưu Trường sai Ngụy Kính cắt đầu rồi tự mình đánh xe đến cửa hoàng cung, cởi trần tự thú với Văn Đế và kể tội Thẩm Tự Cơ dưới thời Lã hậu để có lý do giết Tự Cơ báo thù cho mẹ<ref>Chu Mục, Trần Thâm, sách đã dẫn, tr 347</ref>.
61.665

lần sửa đổi