Khác biệt giữa các bản “Trần Quang Huy”

n
Đã hủy sửa đổi của 118.71.16.87 (Thảo luận) quay về phiên bản của Cám hn
n (Đã hủy sửa đổi của 118.71.16.87 (Thảo luận) quay về phiên bản của Cám hn)
{{Định hướng}}
[[Trần Quang Huy]] có thể là:
[[Trần Quang Huy]] có thể là: nhà hoạt động cách mạng Việt Nam trong lĩnh vực tuyên giáo, chính trị. Ông đã giữ các chức vụ quan trong trong bộ máy Đảng và Nàh nước như:
*[[Nhạc sĩ]] [[Trần Quang Huy (nhạc sĩ)|Trần Quang Huy]], [[tác giả]] [[bài hát]] [[Ngõ vắng xôn xao]]
 
*[[Nhà văn]] [[Trần Quang Huy (nhà văn)|Trần Quang Huy]], tác giả [[tiểu thuyết]] [[Giọt mưa trên lá]]
Chủ tịch ủy ban Cách mạng Hà Nội năm 1945.
Trần Quang Huy, Bí thư Thành uỷ Hà Nội 8 – 12/1945
Chánh Văn phòng Tổng Bí thư Trường Chính phụ trách công tác tuyên truyền, tờ báo Sự Thật và tờ "Sinh hoạt nội bộ".
Giữa năm 1957 Ban Bí thư chỉ định Trần Quang Huy làm Tổng biên tập tạp chí
Năm 1960 ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa 3,
Ban Tuyên giáo Trung ương Phó Trưởng ban: đồng chí Trần Quang Huy
Chủ nhiệm Văn phòng Văn giáo Phủ Thủ tướng: (từ 10-1965 đến năm 1971)
Phó Ban thường trực khoa giáo Trung ương, Bộ trưởng chuyên trách Văn giáo Phủ Thủ tướng: 1971 - 1976
Bộ trưởng, Phụ trách Công tác Văn hóa, Giáo dục ở Phủ Thủ tướng: (1976 đến 2-1980)
Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Pháp chế của Chính phủ từ năm 1980.
16.200

lần sửa đổi