Khác biệt giữa bản sửa đổi của “Bản mẫu:Chú thích/nhân”

n
sửa nhỏ về câu chữ và typo
Không có tóm lược sửa đổi
n (sửa nhỏ về câu chữ và typo)
}}{{
#if: {{{Edition|{{{Bản thứ|}}}}}}
| (táiấn bản lần {{{Edition|{{{Bản thứ}}}}}})
}}{{
#if: {{{PublicationPlace|{{{Nơi xuất bản|}}}}}}
}}{{
#if: {{{AccessDate|{{{Ngày truy cập|}}}}}}
| <span class="reference-accessdate">{{#ifeq:{{{Sep|{{{Phân tách|,}}}}}}|,|,&#32;t|.&#32;tT}}ruy cập ngày {{{AccessDate|{{{Ngày truy cập}}}}}}</span>
}}
}}{{#if:{{{laysummary|{{{tóm lược dễ hiểu|}}}}}}