Khác biệt giữa bản sửa đổi của “Khuếch đại (định hướng)”

;Khuếch đại công suất
Thuật ngữ "khuếch đại công suất" là thuật ngữ chỉ các mạch có mối liên hệ giữa lượng công suất đưa đến tải và lượng công suất lấy từ nguồn nuôi. Thông thường mạch khuếch đại công suất được thiết kế cho mạch khuếch đại sau cùng trong một chuỗi các tầng, và tầng này được thiết kế với sự quan tâm nhiều về hiệu suất. Vì lý do đó các mạch khuếch đại công suất thường được sử dụng các lớp trên, ngoại trừ Lớp A.
cái này tui ko biết nghe
 
=== Mạch khuếch đại đèn điện tử chân không (valve amplifiers) ===
Người dùng vô danh