Khác biệt giữa các bản “Sao xung”

n
 
Mặc dù cả 3 loại sao trên là [[sao neutron]], nhưng chúng có trạng thái và các tính chất vật lý tương đối khác nhau. Tuy nhiên chúng cũng có mối liên hệ với nhau. Chẳng hạn, các [[sao xung phát ra tia X]] là các sao xung có năng lượng thay đổi đã về già và mất gần hết năng lượng, và chỉ nhận biết được khi cặp sao đồng hành mở rộng ra và chuyển vật chất về phía sao xung. Quá trình này tiếp tục phát triển sẽ chuyển đủ [[mômen động lượng]] đến sao xung để "tái chế" nó thành sao xung có năng lượng biến đổi một phần nghìn giây.
 
==Danh sách các sao xung đã quan sát được==
 
==Ứng dụng==