Mở trình đơn chính

Các thay đổi

*[[Sao một phần nghìn giây]] (tiếng Anh: ''millisecond pulsar'')
 
==Tham khảo==
<references />
==Liên kết ngoài==
{{commonscat|Pulsars}}