Khác biệt giữa các bản “Babur”

không có tóm lược sửa đổi
|chức vị =[[Đế quốc Mogul|Hoàng đế Mogul]]<br />al-ṣultānu 'l-ʿazam wa 'l-ḫāqān al-mukkarram<br />pādshāh-e ghāzī
|tại vị = [[30 tháng 4]], [[1526]] (Lịch cũ) - [[26 tháng 12]], [[1530]] (Lịch cũ)
|đăng quang = Không theo hình thức được suy tôn (not formally crowned)
|tước hiệu = Vua sáng lập nhà Mogul
|tên đầy đủ = Zāhir ud-Dīn Muǵammad bin `Omar Sheykh