Khác biệt giữa các bản “Jahangir”

không có tóm lược sửa đổi
|tiền nhiệm = [[Akbar Đại đế|Jalaluddin Muhammad Akbar]]
|kế nhiệm = [[Shah Jahan]]
|hoàng tộc = [[Nhà TimuridTimur]]
|thông tin phối ngẫu = ẩn
|kiểu phối ngẫu = Vợ